15 Δεκεμβρίου 2008Comic strip από τη σειρά Calvin and Hobbes (πρώτη δημοσίευση Αύγουστος 1986). Οπτικό υλικό από δοκίμιό μου με τίτλο "Limitations of democratic decision making within the family: a case study" (forthcoming).